De AWEL Tuin: Een feel-good-project op de Gentse Floraliën

Deze maatschappelijk geëngageerde tuin zet AWEL in de kijker. AWEL is sinds 2012 de nieuwe naam van de Kinder- en Jongerentelefoon, die in 1982 het leven zag. Tot op heden is deze vrijwilligersorganisatie een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren. Zij kunnen AWEL anoniem en volledig gratis contacteren over alles wat hen bezighoudt.

AWEL kleurt groen

De visie en de werking van Awel enten als vanzelfsprekend op een groene vertaling. De kinderen en jongeren zijn op zoek naar een kader waarin ze op adem mogen komen, zonder oordeel of veroordeling mogen zijn, hulp vinden bij het ordenen van de chaos in hun denken en voelen,  solide en warme steun ervaren, wat beschutting voelen en kracht opdoen tegen de hardheid in hun leven of een plek waar ze gewoon mogen thuiskomen met hun verliefdheden, hun zotternijen en creatieve speelsheid… De natuur in deze tuin legt zich neer aan de voeten van kwetsbare jongeren. Hij brengt rust, ademt zuurstof, verlucht en verlicht in alle eenvoud een zwaar gemoed. Het immense scala aan allerhande vormen en tinten in de natuur staat een wezenlijke harmonie niet in de weg. En mits wat extra hulp biedt een tuin met zacht omsluitende vormen ruimte om even weg te duiken. De bomen mogen hun wortels verankeren in stevige grond, hun stammen

... Om dit artikel volledig te kunnen lezen moet u lid zijn van de beroepsfederatie van Groenvoorzieners

Subscribe & login and you will be able to continue your reading

* M2-premium – digital + print (€ 90 /year) 
* M2 – digital (€ 40 /year)