Wat doen we?

sw_0_2255ADVIESVERLENING

 • Startersadvies
 • Advies voor gevestigde bedrijven
 • Regelgeving en administratie
 • We volgen alle trends op en houden u op de hoogte

“Omdat ondersteuning en advies groei bevorderen.”

 


sw_0_2333BELANGENBEHARTIGING

 • BFG als spreekbuis voor groenondernemers
 • Bouwen aan een positief imago
 • Belangen behartigen op alle niveaus
 • Om de concurrentievervalsing te bemoeilijken, om de regelgeving te vereenvoudigen

“Omdat uw vakmanschap meer erkenning verdient.”


sw_0_2347VAKMANSCHAP

 • Erkenning voor het vak
 • Bescherming van het vak
 • Via vorming en kennisuitwisseling
 • Afstemmen op actuele en toekomstige vraag

“Omdat echt vakmanschap alle groeikansen verdient.”


sw_0_2361ONTMOETINGSPLATFORM

 • Opleidingen
 • Netwerkmomenten
 • Thema-avonden
 • Uitstappen

“Omdat kruisbestuiving belangrijk is.”