Vakbeurs GrootGroenPlus – My favourite Plant

De 26e Internationale boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus in het Nederlandse Zundert zal plaatsvinden van 5 tot 7 oktober 2016. GrootGroenPlus is dit jaar opgezet rond het thema ‘My favourite plant!’.

 De internationale vakbeurs GrootGroenPlus is hét platform voor iedereen uit de boomkwekerijsector. Gedurende 3 dagen presenteren bijna 300 kwekers, handelaren, fabrikanten en leveranciers van machines en werktuigen en tal van toeleveranciers u de laatste ontwikkelingen.
Deelnemers en bezoekers zijn afkomstig uit o.a. Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen, Hongarije, Denemarken, Italië, Spanje, Slowakije, Roemenië, Kroatië en Rusland. 20 % van de deelnemers komt van buiten Nederland, met name uit: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en VK. Het vakbezoek bestaat uit overheden, projectontwikkelaars, architecten, openbaar groen voorzieners, detailhandel, tuincentra, hoveniers, tuinontwerpers, boomkwekers en handelaren uit binnen- en buitenland.

Thema ‘My favourite plant’

groot-groen-plus-2016Vakbeurs GrootGroenPlus is dit jaar opgezet rond het thema ‘My favourite plant!’. Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om aan te geven wat de eigen favoriete plant is. Uiteraard wordt er, zoals elk jaar, op verschillende manieren aandacht besteed aan het beursthema. Denk daarbij aan de jurering van de standprijzen, die voor een groot deel gebaseerd is op de toepassing van het thema in de stand.

Een belangrijk doel van het thema is het samenbrengen van bezoekers en deelnemers en in het bijzonder van de kennis en ervaring die zij hebben. Een hovenier of openbaar groenaannemer kan bijvoorbeeld denken dat 10 planten voldoende zijn, terwijl juist die elfde plant voordelen biedt die onmisbaar zijn in het ontwerp. Kwekers zouden hen hierover beter kunnen informeren, omdat zij beschikken over de bijzondere plantenkennis.

Door hun favoriete planten voor het voetlicht te brengen, kunnen kwekers hun kennis over planten delen met de professionals die de planten in de praktijk gebruiken. Dit kan weer leiden tot een verrijking van het algemene sortiment, waardoor de kans op een bredere of oplossingsgerichte toepassing groter wordt. Samenwerkingen met hoveniersverenigingen, partners en media in binnen- en buitenland worden daarbij opgepakt.

Alle favoriete planten zullen worden verzameld in een boek, waarin standhouders het verhaal vertellen. Bovendien zal het favoriet zijn ook doorgetrokken worden naar de vakliteratuur. Vakgenoten en schrijvers mogen vertellen over een boek waar zij in hun carrière veel aan hebben gehad. Ook zullen er boeken uitgelicht worden op een speciaal plein.

Keuringen

De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen zal dit jaar weer prijzen uitreiken naar aanleiding van de veldkeuringen, de KVBC­‐awards. Uiteraard vinden ook de reguliere noviteitenkeuringen plaats. Reeds bekroonde en nieuwe noviteiten nemen dit jaar weer een belangrijke plaats in op de beurs.

Groene Gezonde Ziekenhuizen

logo-ggp-2016-nl-datumOp de beursdonderdag verzorgt dr. Jolanda Maas een lezing over Groene Gezonde Ziekenhuizen. Dit project is medegefinancierd vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, het voormalig PT, de stichting iVerde (Anthos, LTO, VHG), Tergooi, IVN,  Goois Natuurreservaat en RoyalFloraHolland.

www.grootgroenplus.nl